Thoraxklinikens hisshall på Karolinska sjukhuset i Stockholm
Glasmålning

Utsmyckningen består av en glasmålning och två reliefer som är inmurade i väggarna.